Tuyển dụng

Tuyển thực tập sinh Content Marketing

Tuyển dụng vị trí thực tập sinh content marketing với yêu cầu công việc:

– Sáng tạo các ý tưởng cho các chương trình, hoạt động truyền thông sản phẩm cho Công ty.
– Hỗ trợ cập nhật thông tin, viết bài và biên tập nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ như website nội bộ, bản tin nội bộ,..

Tìm hiểu thêm

Tuyển dụng vị trí thực tập sinh Digital Marketing

Tuyển dụng vị trí thực tập sinh digital marketing với yêu cầu công việc:

– Dựng clip theo kịch bản; chỉnh sửa, cắt dán, lồng ghép video, âm thanh, hình ảnh nội
dung video.
– Tham gia xây dựng, đề xuất ý tưởng video marketing.
– Đóng góp xây dựng ý tưởng cho các video sản phẩm, shooting sản phẩm và các sản phẩm thiết kế khác của công ty

Tìm hiểu thêm

Tuyển dụng vị trí thực tập sinh Design

Tuyển dụng vị trí thực tập sinh design với yêu cầu công việc:

– Lên ý tưởng, thiết kế, chỉnh sửa các hình ảnh sản phẩm của Công ty
– Xây dựng và thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên các kênh Digital Marketing
– Thiết kế các voucher, poster, brochure …

Tìm hiểu thêm

Tuyển dụng vị trí thực tập sinh PR – Truyền thông

Tuyển dụng vị trí thực tập sinh PR – Truyền thông với yêu cầu công việc:

– Lên ý tưởng, sản xuất và biên tập các nội dung truyền thông (bài PR, thông cáo báo chí, newsletter…)
– Xây dựng và phát triển mối quan hệ truyền thông với các trường Đại học, Doanh nghiệp hợp tác, báo chí.

Tìm hiểu thêm

Bạn muốn tìm kiếm những vị trí khác phù hợp hơn ?

Blog chia sẻ