TRẦN THANH TUYẾT- NHÂN SỰ

Họ và tên: Trần Thanh Tuyết Học vấn: Quan hệ lao động – Đại học Tôn Đức Thắng Ngày tháng năm sinh: 11-12-2001 Vị trí thực tập: Tuyển dụng Chức danh: TTS tập sự Thời gian bắt đầu thực tập: 04/05/2021 Mục tiêu trong lộ trình công danh: Chuyên viên Sogan: You can do it! […]