SINH TRẮC VÂN TAY VÀ THẤU HIỂU BẢN THÂN

“Mọi người đều là thiên tài…Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó, suốt đời nó sẽ tin rằng mình là kẻ thất bại” – Albert Einstein. Mỗi một đứa trẻ được sinh ra trên thế giới này với một khả năng đặc biệt, mà không ai khác có thể […]