TRẦN THANH TUYẾT- NHÂN SỰ

Họ và tên: Trần Thanh Tuyết

Học vấn: Quan hệ lao động – Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày tháng năm sinh: 11-12-2001

Vị trí thực tập: Tuyển dụng

Chức danh: TTS tập sự

Thời gian bắt đầu thực tập: 04/05/2021

Mục tiêu trong lộ trình công danh: Chuyên viên

Sogan: You can do it!

Đánh giá OPEN END: Một môi trường thực tế giúp tôi học hỏi nhiều kiến thức mới, được tự do sáng tạo và làm điều mình thích. Công ty đồng hành ước mơ cùng tôi.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *